Schola od sv. Gabriela a sv. Hildegardy

HOME Program 2009 Archiv Hildegarda z Bingen Latinské texty a překlady Odkazy
gabriel

Sobota 25. července 2009
Sv. Barbora u augustiniánů

Missa de Angelis
Missa III (Graduale Simplex)
O pastor animarum - sv. Hildegarda
Salve Regina

kontakt:

schola@seznam.cz Přijímáme nové členy - hudební vzdělání není podmínkou

icq ICQ: 280-864-579 icq_status

poslední aktualizace:
22. července 2009

Emauzy

Po podzimní pauze v roce 2007 bylo rozhodnuto o novém působišti. Zkoušky se přesunuly do Emauzského opatství. Zde se scházíme ke zkouškám jednou týdně v Císařské kapli. Opatství svatého Gabriela vystavěli právě emauzští benediktini, tak je zde silná historická souvislost. V minulosti jsme v Emauzích několikrát zpívali. Nyní bychom rádi podpořili zdejší malou benediktinskou komunitu.

Doufáme, že u sv. Gabriela latinské mše svaté zůstanou zachovány (z rozhodnutí místního duchovního správce bude místo našeho zpěvu a capella zpěv lidu podpořen doprovodem varhan).

O nás

Schola vznikla v létě roku 2001. Navazuje na chorální scholu, která u svatého Gabriela působila v letech 1993-1994, kdy duchovním správcem byl emauzský benediktin + P. Bernard Václav Klener, OSB. Schola je smíšená a je zaměřena na interpretaci latinského liturgického jednohlasého repertoáru.

Našim cílem je oživit latinský liturgický zpěv a podporovat lid při zpěvu chorálního ordinaria. Základem repertoáru je Graduale Simplex. Zvláštní zaměření je věnováno skladbám sv. Hildegardy z Bingen.

Sv. Gabriel

Díky podpoře bývalého duchovního správce P. Ondřeje jsme zde jednou měsíčně začali slavit latinskou liturgii vždy poslední neděli v měsíci.

Schola navazovala na liturgickou tradici místa. Komplex budov při kostele sv. Gabriela byl vystavěn jako klášter benediktinek. Jde o vrcholnou ukázku tzv. beuronského stylu. Benediktinky přišly ze starobylého opatství na Nonnbergu (Salzburg), z Prahy obnovily klášter při hrobu svaté Hildegardy v Eibingen. V roce 1919 benediktinky budovy prodaly a přesídlily do Rakouska na Bertholdstein (komunita zde žije dodnes). V současnosti kostel patří pod duchovní správu Římskokatolické farnosti sv. Václava na Smíchově.