Archiv 2001 - 2008

HOME Program 2009 Archiv Hildegarda z Bingen Latinské texty a překlady Odkazy

Rok 2008 detaily

Nové skladby: Pax in coelo (ambroziánské), Tu es via (ambroziánské), Splendens ceptigera (Libre Vermeill), Laudemus Virginem (Libre Vermeill), Cunctipotens Genitor Deus (organum - St. Gallen), Stella Splendens (Libre Vermeill), O Virgo Splendens (Libre Vermeill)

Rok 2007

Liturgická hra vánoční bohužel letos nebyla. Pokračovali jsme ve zpívání vždy poslední víkend v měsíci. V sobotu při anglické mši svaté u augustiniánů na Malé Straně a v neděli pri latinské mši svaté u sv. Gabriela. Poslední zpívání u sv. Gabriela bylo na Slavnost seslání Ducha svatého, u sv. Tomáše poslední sobotu v červnu. Od té doby následovala pauza až do začátku adventu a změna místa působení.

V adventu jsme začali zkoušet na novém místě - v Císařské kapli v Emauzích. Tím začala nová etapa v historii naší scholy. Do konce kalendářního roku jsme jenom zkoušeli. První zpívání bylo až po novém roce.

Rok 2006 detaily

Slavnost Zvěstování Páně 2006

Tuto slavnost jsme slavili v neděli 26. března 2006. Připomínáme, že opatství je zasvěceno sv. Gabrielu, klášterní kostel Zvěstování Panně Marii. Tato slavnost se po liturgické úpravě II. vatikánského koncilu nazývá Zvěstování Páně.

Mše svatá byla sloužena za Tomáše, který zemřel 10. března 2006 po velmi těžké nemoci. Tomáš s námi zpíval od začátku v roce 2001 až onemocnění v listopadu 2002.

+ P. Vojtěch Engelhart,OSB *11.8.1927 +13.2.2006

V pondělí 13. února 2006 v časných raních hodinách zemřel emeritní převor Emauzského kláštera P. Vojtěch Engelhart, OSB. Naše schola zažila několik setkání s P. Vojtěchem v Emauzích jednak při nešporách a také při několika zpíváních (návštěva oblátů z Bertholdsteinu, oslava svátku svatého Benedikta v roce 2004).

Jsme rádi, že jsme mohli s P. Vojtěchem dne 17. prosince 2005 oslavit jeho 50. výročí kněžského svěcení. P. Vojtěch byl velkým ctitelem sv. Brigity Švédské, patronky Evropy. Ve Švédsku prožil 20 let. Při jeho jubileu jsme stejně jako na pohřbu na Vyšehradském hřbitově zazpívali hymnus ke sv. Brigitě Rosa rorans bonitatem.

Requiescat in pace.

Monika z Varšavy

Monika s námi zpívala od října 2005 do března 2006 v době své stáže na Universitě Karlově. Vrátila se zpátky do Polska do Varšavy. Rozloučili jsme se s ní ve středu dne 15. února 2006. Těšíme se, že buď zase přijede do Prahy nebo se my v létě vypravíme zpívat do Polska. Ve Varšavě vede v současné době gospelovou skupinku a občas si zazpívá i gregoriánský chorál.

Rok 2005 detaily

Na první neděli adventní dne 27. listopadu 2005 byla u sv. Gabriela sloužena mše svatá za benediktinský řád v Polsku. Zejména jsme pamatovali na klášter benediktinů v Tyńci u Krakova a na sesty benediktinky v Przemyslu.

V neděli 30. října 2005 byla mše svatá u sv. Gabriela sloužena jako děkovná za všechny, kdo připravili první celosvětový kongres benediktinských oblátů.

Od října 2005 jsme rozšířili pravidelné měsíční zpívání. Zpívat budeme navíc vždy v sobotu před nedělním zpíváním a to večer při mši svaté pro anglicky mluvící katolíky v 18,00 u augustiniánů na Malé Straně v kapli sv. Barbory při kostele sv. Tomáše.

P. Ondřej, dosavadní duchovní správce, odešel od září 2005 studovat do Benátek a novým duchovním správcem byl ustanoven P. Stanislav. V září 2005 jsme výjimečně zpívali předposlední neděli v měsíci. Mše svatá byla obětována za účastníky prvního celosvětového kongresu benediktinských oblátů, který se uskutečnil v Římě následující týden.

Rok 2004

V roce 2004 jsme každou poslední neděli v měsíci zpívali při mši svaté u svatého Gabriela kromě července, srpna a září.

Akce, kterých se zúčastnila pouze dámská část scholy:

Ve dnech 29. dubna až 2. května 2004 byli na návštěvě v Praze obláti z opatství na Bertholdsteinu se svou rektorkou S. Marií OSB.

Přijeli ve čtvrtek 29. dubna a ubytovali se v Břevnovském klášteře. 30. dubna si prohlédli Prahu a sv. Gabriela. 1. května proběhlo setkání v Emauzích s obláty Emauzského opatství a pozvanými hosty. Při mši svaté bylo přítomno též 5 sester trapistek z Vitorchiana (Itálie), které v ČR zamýšlely založit ženský trapistický klášter (byl založen v roce 2007). P. Vojtěch vyzval jednu ze sester, aby přečetla čtení v italštině. Tak jsme v den, kdy Česká republika vstupovala do EU, mohli slyšet čtení v češtině, němčině (S. Maria OSB) a italštině a liturgické zpěvy v latině. Po mši svaté následovalo setkání v Divadelním sále. Od 16,00 proběhl v Emauzském kostele slavnostní koncert k 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka (+1.května 1904). Po koncertě pokračovalo setkání též se členy Emauzského sboru a orchestru.

2. května byli obláti přítomni na mši svaté u sv. Gabriela. Přišel koncelebrovat P. Jáchym OSB. Po společném obědě jsme se rozloučili a obláti odjeli zpět do Rakouska.

V neděli 11. července 2004 na svátek sv. Benedikta jsme zpívaly proprium při mši svaté v Emauzích. Ordinarium zpívali bratři benediktini.

Zpívaly jsme při pohřbu paní Marie Štvánové, bývalé sekretářky opata Břevnovského kláštera P. Anastáze Opaska, OSB. Pohřeb se konal na Břevnově 19. listopadu 2004. Hlavní celebrant byl P. Jáchym, OSB